kasdienapmastau.lt Kasdienapmastau.lt

kasdienapmastau.lt
Title: Kasdienapmastau.lt
Keywords:
Description: Kasdienapmastau.lt Skaitinys Apm?stymas Apie EILINIS LAIKAS · XVIII SAVAIT? Tre?iadienis Mt 15, 21–28 21 J?zus pasitrauk? ? Tyro ir Sidono srit?. 22 Ir ?tai i? ano kra?to at?jo viena moteris kanaaniet
kasdienapmastau.lt is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. kasdienapmastau.lt has 43% seo score.

kasdienapmastau.lt Information

Website / Domain: kasdienapmastau.lt
Website IP Address: 87.247.112.21
Domain DNS Server: ns1.hostex.lt,ns2.hostex.lt,ns3.hostex.lt,ns4.hostex.lt

kasdienapmastau.lt Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

kasdienapmastau.lt Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

kasdienapmastau.lt WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Wed, 03 Aug 2016 23:51:04 GMT
Server Apache/2.4.7 (Ubuntu)

kasdienapmastau.lt Keywords accounting

Keyword Count Percentage

kasdienapmastau.lt Traffic Sources Chart

kasdienapmastau.lt Similar Website

Domain Site Title
kasdienapmastau.lt Kasdienapmastau.lt

kasdienapmastau.lt Alexa Rank History Chart

kasdienapmastau.lt aleax

kasdienapmastau.lt Html To Plain Text

Kasdienapmastau.lt Skaitinys Apm?stymas Apie EILINIS LAIKAS · XVIII SAVAIT? Tre?iadienis Mt 15, 21–28 21 J?zus pasitrauk? ? Tyro ir Sidono srit?. 22 Ir ?tai i? ano kra?to at?jo viena moteris kanaaniet? ir ?auk?: ?Pasigail?k man?s, Vie?patie, Dovydo Sūnau! Mano dukter? baisiai kankina demonas!“ 23 Bet J?zus neatsiliep?. Tuomet pri?jo mokiniai ir ?m? j? pra?yti: ?I?klausyk j?, nes ji sekioja i? paskos ?aukdama!“ 24 J?zus tar?: ?A? esu si?stas tik pas pra?uvusias Izraelio nam? avis.“ 25 Tada moteris prib?gusi puol? ant ?em?s, maldaudama: ?Vie?patie, pad?k man!“ 26 Jis atsak?: ?Nedera imti vaik? duon? ir mesti ?uny?iams.“ 27 O ji sako: ?Taip, Vie?patie, bet ir ?uny?iai ?da trupinius, nukritusius nuo ?eimininko stalo.“ 28 Tuomet J?zus tar? jai: ?O moterie, didis tavo tik?jimas! Tebūnie tau, kaip pra?ai.“ Ir t? pa?i? valand? jos dukt? pasveiko. M?stymas Pra?yti i?tverm?s malon?s maldoje abejoni? metu Prisijungsiu prie ?moni? minios, kuri seka J?z?. Prisiartinsiu prie ?aukian?ios moters, kuri nori atkreipti J?zaus d?mes? ? save. ?siklausysiu ? jos jaudinant? ?auksm?: ?pasigail?k man?s“. * Ar prisimenu kok? skausming? i?gyvenim?, kai labai kent?damas ?aukiausi J?zaus: ?Pasigail?k man?s!“ Ar ?iuo momentu nesu pana?iame stovyje? Kokiais ?od?iais labiausiai i?reik??iau dabartin? savo dvasios būsen?? * Pasteb?siu didel? moters skausm?, kuri pra?o malon?s savo dukrai, varginamai piktosios dvasios. Ar mano ?eimoje, bendruomen?je yra ?moni?, kuriuos vargina piktoji dvasia? Pra?ysiu J?zaus, kad j? pasigail?t?. Kuriuos nor??iau ypatingu būdu atiduoti J?zui? * Atkreipsiu d?mes? ? atkaklum? moters, kuri nenustoja maldauti J?zaus netgi tada, kai kiti liepia jai nutilti. K? galiu pasakyti J?zui apie savo i?tverm? abejoni? metu? Ar sugebu pasiprie?inti nenorui, abejonei? * ?siklausysiu ? moters ir J?zaus pokalb?. ?sijausiu ? jos kov?, kai i?girdo sunkius, netgi skaud?ius J?zaus ?od?ius. Ji nepasiduoda nenorui, abejonei, nenustoja toliau maldauti. * Ar atsimenu maldos momentus, kuriuose patyriau ypating? sunkum? (kov?) klausant Dievo ?od?io? Kokie tai buvo ?od?iai? Ar sugeb?jau ? juos atsiliepti? Kokie ?od?iai Evangelijoje man yra sunkiausi? Kaip ? juos atsiliepiu? * Prisiartinsiu prie J?zaus, kuris pagon?s tik?jim? rodo man kaip pavyzd?. Jos tik?jimas veda ? i?gijim?. Priglusiu prie J?zaus su savo pagundomis, abejon?mis bei nenoru, ir kaip ta moteris kartosiu: ?Vie?patie, pad?k man“.

kasdienapmastau.lt Whois

Domain Name: KASDIENAPMASTAU.LT